Med vedklyvningsmaskinen Brutus klyver du vedträna redan på trädfällningsplatsen.

Om du hela tiden har ved att klyva, behöver du inte ett så stort vedlager på en gång.

Vedklyven Brutus passar särskilt bra för vedföretagare som är intresserade av effektivitet!

Vedklyv

Praktisk vedklyv för vedföretagare eller för sambruk i lantmannagillen

En vedklyv är en arbetsmaskin som snabbar upp och underlättar arbetet för varje vedföretagare. Med vedklyvningsmaskinen Brutus klyver du vedträna redan på trädfällningsplatsen. Det här gör att du kan förvara och trava träden genast som vedträn. Då torkar till exempel ved som kluvits på vintern bra på våren och det går snabbt att göra vedklabbar av den att fylla vedskjulet med. Om du hela tiden har ved att klyva, behöver du inte ett så stort vedlager på en gång.

Vedklyven passar utmärkt för lantmannagillen eller husbönder att använda gemensamt.

Brutus-vedklyv

Brutus-vedklyv är en elektriskt styrd enmansmaskin som kontrolleras manuellt från en dragtraktor. Cylinderns slaglängd är 3,3 meter och klyvtiden för en stock cirka 25 sekunder (arbetsslag + returslag). Brutus 16 tons skjutkraft räcker för träd som är upp till 80 cm i diameter.

Vedklyven Brutus passar särskilt bra för vedföretagare som är intresserade av effektivitet

Kontakta oss och fråga mer

Besök även korpelankone.fi

Pikaviesti

Nimi *
Puhelinnumero *
Viesti *